İstanbul Bitkileri Koleksiyonu

İstanbul’da yaklaşık 2.500 bitki türü yaşamakta olup bunlardan yaklaşık 20 tür sadece İstanbul’da yetişmektedir (endemik). Bu alan, İstanbul özelinde Türkiye’nin özel coğrafi konumunun getirdiği bu zengin bitkisel dokunun, günümüz modern bahçe tasarım yaklaşımı ile sergilenmesine ayrılmıştır. Alan yok olmakta olan ve İstanbul ile bütünleşmiş bazı türlere ev sahipliği yapacaktır.

Sanayileşme, şehirleşme, tarım alanlarının genişlemesi, aşırı otlatma, yurt dışına ihraç ve yurt içi kullanım amacı ile doğadan toplamalar, çorak alanların ıslahı, tarımsal mücadele ve kirleme, yangınlar bitkileri tehdit eden faktörlerdir. Ülkemizde yetişen endemik ve endemik olmayan bitkiler tüm bu baskılar altında neslini devam ettirebilmekte zorlanmaktadır.

Avrupa’da bu yok olmaya karşı dünya doğa koruma kuruluşları ve botanik bahçeleri birlikte çalışmaktadır. ANG Vakfı bünyesindeki Botanik Bahçemiz de bu hassasiyetle İstanbul’a özgü ve endemik otsu bitki türlerini bu alan içinde korunmayı ve halkı bu yolla bilgilendirmeyi görev edinmiştir.

Foto Galeri - İstanbul Adası

Buradasınız: Anasayfa BAHÇEMİZ İSTANBUL ADASI İstanbul Bitkileri Koleksiyonu