Meşe Adası

Meşeler çoğunlukla ağaç, bazıları da çalı şeklinde kışın yapraklarını döken ya da herdem yeşil odunsu bitkilerdir. Kuzey yarıküresinin ılıman bölgelerinde yayılan ve geniş ormanlar oluşturan meşelerin dünya genelinde 300 civarında türü bulunmaktadır. Ekolojik yönden değişik yetişme ortamlarında yetişerek, toprak erozyonuna karşı adeta vatan toprağınısavunmaktadır.

Türkiye 18 tür ve 23 takson ile bir meşe cenneti durumundadır. Ülkemiz ormanlarının yaklaşık % 30'u olan 6,5 milyon hektar alanında doğal meşe toplulukları yer almaktadır. Meşelerin ülkemiz açısından bu denli önemli olması nedeniyle, Türkiye’nin en büyük sivil toplum kuruluşu olan TEMA vakfı “Bir milyar meşe palamudu toprakla buluşuyor” adlı bir büyük projeyi uzun zamandır uygulamaktadır.

Bu bağlamda NGBB’de dünyanın en büyük meşe koleksiyonuna sahip olmayı amaçlamaktadır.Kayıtlarımıza göre bahçede dikili halde aksesyonu bulunan toplam meşe ağacı sayısı 661 adettir.Bunların büyük çoğunluğu doğal türlerimize aittir. Halen meşe koleksiyonunda 22 doğal, 14 egzotik olmak üzere toplam 36 meşe taksonu bulunmaktadır.

Bu taksonlar aşağıda listelenmiştir:

Doğal meşe taksonlarımız:

Saplı meşe

Sapsız meşe

Istranca meşesi

Macar meşesi

Tüylü meşe

Yalancı tüylü meşe

Kasnak meşesi

İspir meşesi

Mazı meşesi

Türk Meşesi

Yayla peliti

Makedonya meşesi

Palamut meşesi

İran meşesi

Lübnan meşesi

Pırnal meşesi

Kermez meşesi

Quercus robur ( subsp. robur, subsp. pedunculiflora)

Quercus petraea ( subsp. petraea,subsp. iberica, subsp.pinnatiloba)

Quercus hartwissiana

Quercus frainetto

Quercus pubescens

Quercus virgiliana

Quercus vulcanica

Quercus macranthera subsp. syspirensis

Quercus infectoria (subsp. infectoria, subsp. boissieri)

Quercus cerris (var. cerris, var. austriaca)

Quercus pontica

Quercus trojana

Quercus ithaburensis subsp. macrolepis

Quercus brantii

Quercus libani

Quercus ilex

Quercus coccifera

Bu durumda sadece Boz meşe (Quercus aucheri) eksik olup, bu da en kısa sürede toplanarak doğal meşe taksonları tamamlanacaktır.

Egzotik meşelerden ise NGBB’de bulunanlar aşağıda görülmektedir:

 • Quercus agriloba
 • Quercus alba
 • Quercus castaneifolia
 • Quercus dumosa
 • Quercus durata
 • Quercus lobata
 • Quercus muehlenbergii
 • Quercus munzii
 • Quercus palustris
 • Quercus phillyreoides
 • Quercus “Pondaim”
 • Quercus rubra
 • Quercus streimii x pungens
 • Quercus sinuata
Buradasınız: Anasayfa BAHÇEMİZ MEŞE ADASI