Yenen Bitkiler

Kışlak Köyü, Yayladağ, Hatay - Kışlak village near Yayladağ, HatayKışlak Köyü, Yayladağ, Hatay - Kışlak village near Yayladağ, Hatay

Bitkiler insanlığın ortaya çıkmasından beri çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. Bunlardan en önemlisi olan besin ihtiyacı amaçlı tüketim bitkilerin daha fazla tanınmasına, özelliklerinin bilinmesine, üzerlerinde zirai çalışmalar yapılmasına yol açmıştır. İnsanoğlunun doğada bulduğu herşeyden yararlanma arzusu farklı yerlerde farklı kullanım şekillerini ortaya çıkarmıştır.

Türkiye sahip olduğu bitki zenginliğinin yanı sıra, toprakları üzerinde farklı kültürlere sahip insanlar barındırmasıyla da önemlidir. Türkiye’de bitkilerin kullanım alanları ile ilgili bilgilerin kayıt altına alınması bu bilgilerin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayacaktır. Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi bu amaçla Kayseri ili Yahyalı ilçesi Çamlıca (Faraşa) Köyü ile Hatay ili Yayladağ ilçesi Kışlak Köyü’nü yenilebilir bitkiler bahçesinin oluşturulabilmesi ve bilgilerin elde edilebilmesi için pilot bölge olarak seçmiştir. Bu köylerde yapılacak olan çalışma ile halkın hangi bitkiyi, nasıl, niçin kullandığı, o bitkinin varsa yöresel adının kayıt altına alınması sağlanacak ve kullanılan bitkiler NGBB’de oluşturulacak bahçede temsil edilecektir.

Yenilebilir bitkiler bahçesinde bitkilerin kimlik etiketleri ile birlikte, bitkinin yöresel adı, hangi amaçla, nasıl kullanıldığı ve bu bilgilerin kimden alındığı ile ilgili bilgi takdimi levhaları yer almaktadır.

Buradasınız: Anasayfa BİLİM Projeler Yenilebilir Bitkiler