fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

NGBB Herbaryumu

image

NGBB Herbaryumu

2004 yılında kurulan Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi Herbaryumu, 2010 yılı mart ayında Uluslararası Herbaryum Indeksi’ne kayıt olmuş ve “NGBB” kodunu almıştır. NGBB Herbaryumu’nun kuruluş amacı bahçe içerisinde yeralan bitkilerin herbaryum kayıtlarını oluşturmaktır. Daha sonraki yıllarda bu amaç genişletilmiş ve bahçe koleksiyonlarının geliştirilmesi amacıyla yapılan arazi çalışmalarında toplanan bitkilerin herbaryum kayıtları da eklenmeye başlanmıştır.

2009 yılında Dr. Füsun Ertuğ, 1500 örnekten oluşan herbaryumunu NGBB’ye bağışlamıştır. Bodrum yöresinde herhangi bir özelliği nedeniyle kullanımı olan bitkilerden oluşan koleksiyon kayıt altına alınmıştır.

2014 yılında Edinburg Kraliyet Botanik Bahçesi Herbaryumu, “Türkiye Florası”nın yazarı P. H. Davis’in Türkiye’den topladığı örneklerden oluşan nadide bir koleksiyonu, NGBB Herbaryumuna hediye etmiştir.

NGBB Herbaryumu’nda yaklaşık 8500 bitki örneği bulunmaktadır. Herbaryum dolaplarında bulunan bitki örnekleri, eğreltiler, açık tohumlular, kapalı tohumlular halinde gruplandırılmış; her grup içinde aileler, aile içinde cinsler, cins içinde türler ve tür altı taksonomik kademeler, alfabetik düzende sıralanmıştır. Ailelerin ve cinslerin, hangi dolapta ve rafta bulunduğunu gösteren listeler, herbaryum dolaplarının üzerine asılmıştır. Araştırmacıların kolay çalışabilmesini sağlamak için, herbaryum girişinde kullanım kılavuzu da bulunmaktadır.