fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Herbaryum Nedir?

image

Herbaryum Nedir?

Bilimsel yöntemlerle toplanmış bitkilerin, gazete veya kurutma kağıtları arasında preslenerek kurutulduktan sonra, yine bilimsel yöntemlerle uygun boyutlardaki kartonlar üzerine yapıştırıldığı ve etiketlenerek, çeşitli sınıflandırma yöntemlerine göre saklandığı koleksiyonlardır. Herbaryumlar biyoloji, tıp, eczacılık ve diğer birçok konu ile ilgili çalışmalarda, önemli bir danışma merkezi niteliğindedir; aynı zamanda, öğretim ve araştırma merkezi olarak da işlev görürler.

Neden Herbaryuma İhtiyaç Vardır?

Bir bitkinin adının bilinmesi, onun teşhis edildiği anlamına gelir. Teşhis, bilinmeyen bitkinin bilinenlerden hangisine en çok benzediğinin ve dolayısıyla adının ortaya konması demektir. Bir bitkinin doğru teşhis edilebilmesi için, bitki teşhis anahtarı kullanılır. Anahtar, çok sayıda yollardan oluşur ve her maddede, bitkilerle ilgili ayırt edici özellikler belirtilir. Teşhis edilecek bitkinin özellikleri hangi maddeye uyuyorsa onun gösterdiği yol takip edilir ve bitkinin adına ulaşılır. Teşhis tamamlandıktan sonra, doğruluğunu kontrol etmek amacıyla, daha önce teşhis edilmiş örneklerle karşılaştırılması gerekir. Bu işlem için herbaryumlardan yararlanılır.

Her Bitkiden Herbaryum Örneği Yapılır mı?

Her bitkiden herbaryum örneği yapılır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken bir nokta vardır. Bir bitkiden herbaryum örneği alırken, bitkinin teşhis edilmesini sağlayacak; yaprak, çiçek, meyve, kök, soğan, yumru, rizom gibi unsurlarının bulunması gerekir. Bitkinin türüne göre bu özelliklerden biri yada birkaçı bulunmak zorundadır.

Herbaryum Örnekleri Alınırken Başka Ne Gibi Bilgilere İhtiyaç Vardır?

Bitkilerden alınan herbaryum örneği, o bitkinin bulunduğu yer ile ilgili bir bilimsel kanıttır. Yani o bitkinin o yerde olduğunun kanıtı olarak herbaryum örneği hazırlanmıştır. Bu sebeple herbaryum örneklerinin alındıkları yerin adresinin tam olarak alınması gerekir. Bunun yanında bitkinin toplandığı yükseklik, bulunduğu yerin bakısı, çevresinin özellikleri, meyve ve çiçek özellikleri, toplanma tarihi ve varsa yardımcı toplayıcılar muhakkak arazi defterine kayıt edilir. Kayıt edilen her bitkiye bir numara verilir.