fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Anadolu Adası

image

Anadolu Adası

Anadolu adası Botanik Bahçesinin en büyük adasıdır. Mesire Adası’nın doğu ve kuzeyinde, doğu-batı yönünde uzanır. Doğu bölümünün daha yüksek olması nedeniyle Anadolu’nun coğrafi konumunu andırdığından ‘Anadolu Adası’ unvanını almıştır.
Adanın kuzeye bakan kısmı Karadeniz bölgesi gibi dik yamaçlar ve sık ormanlarla kaplı, gölgeli ve nemlidir. Güneye bakan kısım, Toroslar gibi dik yapıya, seyrek ormanlara sahip oluşu ve bol güneşli haliyle Akdeniz bölgesini yansıtır. Orta kısım ise Anadolu’nun bozkırı gibi, açık ve geniş düzlükler halindedir.
Anadolu adası 7 Kasım 2015 tarihinde ziyaretçilere açılmıştır.
Adada; ‘Karadeniz bölümü, Akdeniz bölümü, kaya bahçesi, ardışık bitkilendirme alanı, meydan birimleri tasarlanmış ve uygulanmıştır. Ayrıca peyzaj tasarımında alanın doğal bitkilendirme yapısından esinlenilmiş ve her bölgenin botanik özellikleri göz önünde bulundurulmuştur.

Image

Kaya Bahçesi

Doğal ortamı kayalık alanlar olan, kaya üzerinde veya taşlar arasında yetişen, hayatını kayaya sarılarak sürdüren bitki türlerinin yaşadığı alandır.
Alanda, doğal türlerin dışında, kültüre alınmış bazı bitki türleri de görülür. NGBB’deki kaya bahçesinde bulunan soğanlı bitkilerden; gökyiğit soğanı (Allium goekyigitii), karaca soğanı (Allium karacae) ve koyuncu soğanı (Allium koyuncui) Türkiye’ye özgü endemik türlerdir.

Image

Meydan

Çiçekcilik dünyasındaki gelişmeleri takip ve takdim etmet amacıyla, karşılama ve seyir alanı olarak düzenlenmiştir. Burada, dönem dönem değişen türler üzerindeki çalışmalar sonucu elde edilen yeni çaşitlerin sergilenmesi planlanmaktadır. Meydanın orta yerinde, kayadan çıkan fıskiyeli havuz etrafında, kameriye ve banklar yer almaktadır. Meydana çıkan basamakların iki tarafı, çit bitkileriyle düzenlenmiştir.

Image

Ardışık Düzü

Bölgede hoş görünümlü, çiçeklari ve yapraklarıyla cazibesini ardarda gösteren bitkilerin bulunduğu özel düzenleme yer alıyor. Alanda, bahçe kökenli kültür çeşitlerine yer verilmiyor; tür olan doğal bitkilerin kullanılmasına özen gösteriliyor.

Image

Hasan Dağı

Hasan Dağı'nı temsilen, doğal ortamından getirdiğimiz kayalar ve volkanik toprak ile iki tepecik oluşturulmuştur. Temsili 'Hasan Dağı', kendi doğasından taşınan toprağıyla gelen tohumlarından yetişen doğal bitkileriyle, aslının İstanbul'daki minyatürünü oluşturmaktadır.

Image

Sulak Vadi

Bölümdeki bataklık alan, karayolu boyunca bambulardan oluşan çitle ayrılmıştır ve farklı boyutlarda beş nilüfer havuzu düzenlenmiştir.