Doğa ve İnsan Sevdam

Doğa ve İnsan Sevdam

"Hayatım boyunca edindiğim bilgi ve deneyimin izlerini, kitabın her satırında görmek mümkün. Bu izler, genel olarak dünya görüşüm ve hayat felsefem doğrultusunda önemsediğim değerlerin ifadesidir. Yaşadığım sürecin her aşamasında belirleyici olan iki değere hizmeti, kısmetim olarak gördüm, onlara sevdalandım. Doğa ve İnsan"

Ali Nihat Gökyiğit - İstanbul 2016 (Kitabın önsözünden alınmıştır.)