fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Ülkümüz ve Amaçlarımız

image

Ülkümüz ve Amaçlarımız

Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi, Merhume Nezahat Gökyiğit'in anısını yaşatmak için İstanbul halkının yararına kurulmuştur. İçerdiği koleksiyonlar sayesinde çevre korumada önemli bir yere sahiptir. Göze hitap eden, eğitsel bir bahçedir ve İstanbulluların nefes almak için ihtiyaç duyduğu yeşil alan ihtiyacını karşılar.

Bahçemizin ülküsü; Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi‘ni Babil’in Asma Bahçeleri kadar ünlü yapmaktır.

Bahçemizin amaçları altı ana başlıkta incelenebilir:

Bilim ve Araştırma:
Bitki sistematiği, botanik, tarım, ekoloji, çevre, peyzaj ve bahçe bilimleri ile ilgili araştırma faaliyetlerini arttırmak ve geliştirmek.

Bitki Koleksiyonları:
Dünya'nın dört bir yanında - özellikle Türkiye'de - yetişen bitkilerin canlı koleksiyonlarını oluşturmak ve sergilemek.

Koruma:
Dünya'daki - özellikle Türkiye'deki tehdit altında olan endemik, doğa veya kültür bitkilerini korumak.

Eğitim ve Bilgi Takdimi:
Doğanın ve onun bir parçası olan bitkiler aleminin tanıtımı ve korunması. Bunun yanı sıra Dünya'nın - özellikle Türkiye'nin biyolojik ve bitki çeşitliliği konusununda kamuoyunun ve kurumların bilgisini, ilgisini ve bilincini arttırmak.

Danışma:
Başvuru kütüphanesi ve herbaryuma yönelik faaliyetleri geliştirmek. Tanıma, sınıflandırma ve etiketleme adımları kullanarak bitki kütüğü oluşturmak.

Göze Hitap Etme:
NGBB'nin alt ve üst yapısını geliştirerek, görsel cazibesini arttırmak.

Bahçemizin amaçları doğrultusunda görevlerimiz şu şekilde özetlenebilir:

Dünya’daki canlılığın devamının gerçek ve tek garantisi olan bitkilerin önemi ve değeri hakkında toplum bilgisini arttırmak.
Dünya bitki hayatı ve Türkiye’nin zengin bitki örtüsü hakkındaki bilimsel araştırmaları ve eğitimi, iyi belgelenmiş koleksiyonlar oluşturarak teşvik etmek ve bir bitki danışma merkezi oluşturmak.
Dünya’daki biyolojik çeşitliliği, endemik, ender ve tehdit altındaki bitkileri koruyarak desteklemek.
Ekonomik ve/veya faydalı bitkilerle insanlar arasındaki bağlantı ve ilişkileri araştırmak, sergilemek ve bu konudaki biriktirilmiş kültür mirasını korumak ve yaymak.
Gittikçe artan bir tehdit olan susuzluğa karşın bu duruma dayanıklı bitkileri sergilemek ve dünyadaki erezyonla ve çölleşme ile mücadeleye yardım etmek.

Bahçemizin uygulamakta olduğu mastar planlara ulaşmak için:
NGBB Mastar Planı (NGBB Strategy Plan) |
NGBB Bilim Siyaseti (NGBB Science Policy) |
NGBB Koleksiyonları Siyaseti (NGBB Collection Policy) |
NGBB Eğitim Mastar Planı (NGBB Education Master Plan) |
NGBB Bilgi Takdimi Siyaseti (NGBB Interpretation Policy) |

Bahçemizin yıllık faaliyet raporlarına ulaşmak için:
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018