Türkiye'nin Biyolojik Zenginliği ve Korunması

Türkiye'nin Biyolojik Zenginliği ve Korunması

Bu kitap, Ali Nihat Gökyiğit tarafından 2003 yılında Avrupa Parlamentosu'nda yapılan aynı isimli sunumun zenginleştirilmiş halidir.

"Bu kitap ile ülkemizin biyolojik zenginliğini tanıtmaya ve bu varlığın önemi ve korunması yolundaki çalışmaları özetlemeye gayret ettim. Aynı gayeye hizmet edenlerin şevk ve cesaretlerini arttırması en büyük mükafatım olacaktır."

Ali Nihat Gökyiğit - (Kitabın sunuş kısmından alınmıştır.)