Uygulamalı Sistematik Revizyon veya Monografi Hazırlama Kılavuzu

Türkiye Bitkileri Listesi: Damarlı Bitkiler

Elektronik kitap (PDF) versiyonudur!

Bu kitapçık, sistematik sorunları olan bir takson için revizyon ya da monografi veya Resimli Türkiye Florası için yazacağınız cinsin revizyonunu hazırlama aşamalarını bulabileceğiniz bir kaynaktır. Özellikle revizyonlarla ilgili olarak hazırlık, araştırmalara nasıl başlanacağı, nasıl bir yol izleneceği, nomenklatürel yönden taksonların doğru adlandırılmaları için hangi verilerin nasıl değerlendireceğine ilişkin yönlendirmeler, verilerin yorumlanması ve sunuma hazırlanması aşamaları hakkında bilgiler vermektedir.

Bu kitabın amacı, sistematik çalışmaların yöntemini ve sonuçlarını olumlu yönde etkilemek, aynı zamanda Resimli Türkiye Florası kapsamında veya dışında benzer araştırma yapan biyologlara ve yurttaş bilginlere, nihayetinde Türk Halkına yol göstermektir.

Satın almak için tıklayınız!