Doğa Bilginleri

Doğa Bilginleri

Özellikle fen ve teknoloji gibi günlük hayatla iç içe olan derslerde; uygulama, deneysel, okul dışı vb. etkinliklerin önemi oldukça yüksektir. Bu yüzden öğretmenlerin okul dışı etkinlik yaptırmaları; öğrencilerin hem fen ve teknolojiyi sevmelerine yardımcı olacak, hem de soyut kavramları eğlenceli ve öğretici bir biçimde içselleştirmelerini sağlayacak proje 2019 yılında geliştirildi. Bu proje ile çocukların doğada karşılaştıkları durumları, olayları okulda öğrendikleri bilgilerle pekiştirmeleri hedeflenmektedir.
Kazanımlar: Fen bilgisi dersine karşı ilgi oluşur. Doğa ile fen bilgisini ilişkilendirir. İnsan ve çevre arasındaki karşılıklı etkileşimin önemini kavrar. Çevre bilinci ve çevreye karşı duyarlı davranışlar oluşturur.
Projeye kimler başvurabilir?: Aynı yaş grubundaki 20 öğrenciyi bahçeye iki haftada bir aynı gün aynı saatte getirebilecek öğretmenler ve sivil toplum kuruluşları başvurabilir. 3.,4.,5. sınıf öğrencilerinden oluşan gruplar eğitim için en az bir saat zaman ayırabilmesi gerekmektedir. Başvurular Haziran-Temmuz aylarında yapılmaktadır.